De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen wordt helemaal onafhankelijk!


De leden van de nieuwe Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) hebben op 24 april 2019 de eed afgelegd in handen van de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

CCSP-CTRG logo

Wie zijn wij?

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en de Commissies van Toezicht (CvT) oefenen op grond van de Basiswet van 12 januari 2005 een onafhankelijke controle uit op de gevangenissen en de bejegening van gedetineerde personen.

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

oefent zijn missie van onafhankelijke controle uit t.a.v. de 35 Belgische gevangenissen en coördineert het werk van de CvT’s.

Meer weten over de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen >

De Commissies van Toezicht

oefenen hun missies van controle en bemiddeling uit t.a.v. de lokale gevangenis waarvoor ze bevoegd zijn. Ze brengen verslag uit over hun werkzaamheden aan de CTRG.

Meer weten over de Commissies van Toezicht >